Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre suhrn tem

ALGORITMUS súhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy
AUTOMATIKA súhrn prístrojov, strojov, zariadení pracujúci za určitých podmienok bez potreby ľudského zásahu, automatický systém
INTEGRÁL NEURČITÝ súhrn funkcií získaný postupom inverzným k derivovaniu, určité číslo, ktoré je súčtom nekonečného množstva diferenciálov, základný pojem matematickej analýzy, zovšeobecnenie súčtu
INTEGRÁLNEURČITÝ súhrn funkcií získaný postupom inverzným k derivovaniu určité číslo ktoré je súčtom nekonečného množstva diferenciálov základný pojem matematickej analýzy zovšeobecnenie súčtu
TEMATIKA okruh otázok alebo problémov, ktorými sa zaoberá niekoho úvaha, umelecké alebo vedecké dielo a pod., súhrn tém