Výsledky vyhľadávania pre suhvezdi meciar

DOR skr. súhvezdia Dorado, Mečiar, Dorado (skr.súhv.)
DORADO súhvezdie južnej oblohy, latinské (španielske) pomenovanie súhvezdia Mečiar
DORADO súhvezdie Mečiar (odb.)