Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre sur žeň

ANILÍN surovina na výrobu farbív, olejnatá jedovatá tekutina, aminobenzén
AVSE Association of Voluntary Surgical Sterlisation (skr.), Združenie pre dobrovoľnú chirurgickú sterilizáciu (angl.skr.)
BENZOL surový technický benzén
CIF z anglického spojenia cost-insurance-freight, doložka v medzinár. kúpnej zmluve, podľa ktorej predávajúci znáša náklady dopravy, poistenia a naloženia tovaru
CMUNDA české jedlo zo surových strúhaných zemiakov smažených na tuku, bramborák (nár.)
DUR súr, žeň
GRAF súradnicové zobrazenie vývoja matematických a štatistických údajov, postupov a závislostí
SESTRA súrodenec ženského pohlavia