Výsledky vyhľadávania pre sus zem

INDOEURÓPSKY EUROREGIÓN funkčný územný celok v Európe v prihraničných oblastiach susedných štátov
MEDZA pás zeme medzi susednými pozemkami
PEVNINA súš, zem
TAMAR vysušené morské územie v Hong-Kongu
ZEM suchá zem, pevnina, súš