Výsledky vyhľadávania pre sustava nervov

CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM sústava nervových centier riadiacich činnosťorganizmu
CNS centrálna nervová sústava (skr.)