Výsledky vyhľadávania pre sutaz

ADJUDIKÁCIA prisúdenie práva alebo nároku, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia
ADJUDIKÁCIA prisúdenie práva, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia
AGONISTIKA amatérske súťažné aktivity v antickom Grécku
AST armádna súťaž tvorivosti (skr.)
ASUT armádna súťaž umeleckej tvorivosti
AUTOMOBILIZMUS automobilová doprava, automobilové súťaže
CENA odmena, ohodnotenie v súťaži
CONTEST súťaž, po anglicky
CUP pohár, kalich, šálka, športová cena, športová súťaž
DAVISCUPOVÝ vzťahujúci sa na Davis Cup, medzinárodnú tenisovú súťaž mužov