Výsledky vyhľadávania pre sutok

KONFLUENCIA splynutie, splývanie, v geológii sútok
SOUTOK sútok, po česky
STOK sútok (vodohosp.)