Výsledky vyhľadávania pre suvisla

ALTOSTRATUS súvislá šedá (sivá) alebo biela vrstva oblakov
AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
INKOHERENCIA nesúvislá, nezrozumiteľná reč ako prejav poruchy myslenia, vo fyzike absencia pevných fázových vzťahov medzi kmitmi
KOMPLEX súbor, celok, súborná skupina, súvislá jednotka, súhrn pocitov, sebahodnotenie
ĽADOVEC súvislá masa ľadu
PRIAMKA priama súvislá čiara