Výsledky vyhľadávania pre suzi

CENÓBIUM funkčné zoskupenie, kolónia buniek jednobunkových rias vytvorenádelením jednej materskej bunky, spoločný život, súžitie
KOEXISTENCIA súžitie, spolubytie, súčasné trvanie vedľa seba
KONKUBINÁT trvalé súžitie muža a ženy bez formálneho uzavretia manželstva
PARABIÓZA experimentálne spojenie niekoľkých organizmov do jedného celku a ich súžitie
PARAZITIZMUS súžitie dvoch organizmov, z ktorých jeden organizmus využíva druhý, cudzopasníctvo, príživníctvo
PAREKIA súžitie dvoch druhov živočíchov, keď jeden vyhľadáva iného, ktorý mu poskytuje ochranu
QUATRO americká speváčka a herečka (Suzi, *1950)
SYMBIÓZA vzájomne užitočné súžitie organizmov rôzneho rodu