Výsledky vyhľadávania pre svet filoz

AGNOSTICIZMUS filozofická náuka popierajúca schopnosť poznania objektívneho sveta a jeho zákonitostí
AGNOSTICIZMUS filozofický smer poprierajúci schopnosť poznania objektívneho svetla a jeho zákonov
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
BRAND nemecký filozof, ktorý vypracoval filozofiu konkrétneho apriori alebo filozofiu životného sveta na základe metodickej radikalizácie a prehĺbenia rozlišovania (Gerd, *1921)
DEIZMUS nábožensko-filozofické učenie v XVII. a XVIII. storočí, pripúšťajúce existenciu boha, ale popierajúce jeho zasahovanie do behu sveta
JANG v čínskej filozofii kladný, svetlý, mužský princíp
LOGOS v starogréckej filozofii mnohoznačný pojem: vesmírny poriadok duchom postihnuteľný zmysel sveta
MARKOVIČ srbský filozof, literárny kritik, zakladateľ revolučnodemokratickej ideológie v Srbsku (Svetozar, 1846-1875)
PANTA RHEI všetko plynie, všetko sa mení, svet je v neustálom pohybe, výrok starogréckeho filozofa Heraklita
PANTARHEI všetko plynie všetko sa mení svet je v neustálom pohybe výrok starogréckeho filozofa Heraklita