Výsledky vyhľadávania pre svet z lat

AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
AUTOTROFIA spôsob výživy zelených rastlín a niektorých baktéri, odoberajúcich uhlík z oxidu uhličitého a získavajúcich energiu zo svetla alebo oxidáciou anorganických látok
DIFOSGÉN dusivá bojová látka použitá v 1. svetovej vojne bojový plyn acylhalogenid
FOTOLÝZA rozklad látky vyvolaný svetlom
ISKRA drobná svietiaca čiastočka rozžeravenej látky, svetelný záblesk
LUMINISCENCIA svetielkovanie, svetelné žiarenie látok, emisia svetla telesom bez vzniku tepla
LUMINOFOR látka, v ktorej dochádza k luminiscencii, vydávaniu tzv. Studeného svetla
MANSUETUS latinské mužské meno (Mansvét)
NEFELOMETER prístroj na meranie koncentrácie látok založený na meraní rozptylu svetla, prístroj na meranie množstva rozptýlených častíc v atmosfére
OPALESCENCIA rozptyl svetla spôsobený malými časticami obsiahnutými v priehľadnej látke