Výsledky vyhľadávania pre sviežosť

JAROSŤ sviežosť (kniž.)
VÄDNE stráca sviežosť
VÄDNÚŤ strácať sviežosť
VÄDOL strácal sviežosť