Výsledky vyhľadávania pre svokra

NOEMI v Starom zákone svokra Rút
SVATKA testiná a svokra medzi sebou