Výsledky vyhľadávania pre syn na s

ABDÉROS syn boha Herma, druh najväčšieho hrdinu gréckych báji Hérakla
ABDŽAD synonymum, ktoré navrhuje Peter T. Daniels pre spoluhláskové písmo
ABIATAR syn Achimelechov, syn kňaza Achimelecha (bibl.)
AFILIÁCIA osvojenie, prijatie za syna
AGENÓR syn boha Poseidona
AGROCHEMIKÁLIA chemikália používaná v poľnohospodárstve, napr. syntetické hnojivo
ACHAS judejský kráľ, Jonatov syn
ACHILLEUS syn fthíjskeho kráľa Pélea a morskej bohyne Thetidy, najväčší achájsky hrdina v trójskej vojne
ACHIO syn Abinadabov
AIAKOS syn najvyššieho boha Dia a nymfy Aigíny, kráľ na ostrove Aigíne a po smrti sudca v podsvetí