Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre system TV

APARTHEID systém rasovej diskriminácie proti farebnému obyvateľstvu, napr. v Juhoafrickej republike, oddeľovanie, segregácia
BERGER slovenský hudobný skladateľ filozoficko-meditatívneho typu, muzikológ a filozof hudby, ktorý sa snaží vytvoriť systém hud. teórie adekvátny súčasnému vedeckému mysleniu a ktorý by bol maximálne všeobecný (Roman, *1930)
ECESIA vzídenie a trvalé uchytenie rastliny v spoločenstve, poraste alebo ekosystéme
GALÉNOS rímsky lekár a spisovateľ gréckeho pôvodu, tvorca systematickej lekárskej vedy (Claudius, 129-199)
HISTORIOGRAFIA zapisovanie dejín určitým systematickým spôsobom, odborná dejepisná literatúra, dejepisectvo
HOMEOSTÁZA rovnováha v živom organizme alebo v ekosystémoch živej prírody, udržiavanie genetickej rovnováhy určitého spoločenstva
INFRAŠTRUKTÚRA materiálno-technické zázemie štátu alebo medzinár. organizácie, odvetvie zabezpečujúce ekonomické a sociálne systémové funkcie, napríklad energetika, doprava, stavby škôl a pod.
KORCZAK poľsko-židovský lekár, pedagóg, tvorca systému internátnej výchovy a spisovateľ (Janusz, 1878-1942)
LOGISTIKA súbor tylových zariadení pre výcvik armády, sklad zásob, skladové hospodárstvo, systém zásobovania, symbolická logika
SALSA dnes najčastejšie spájané s latinskoamerickým tancom salsa, omáčka vytvorená s použitím rôznymi korením, hudobný štýl - programovací jazyk počítača-skr. pre: Simple Actor Language System and Architecture