Výsledky vyhľadávania pre t, po anglicky

ABACK späť, po anglicky
ABANDON opustiť, po anglicky
ABANDON zanechať, po anglicky
ABASE ponížiť, po anglicky
ABATE rušiť, zrušiť, po anglicky
ABATE zastaviť, po anglicky
ABBOT opát, po anglicky
ABIDE vydržať, po anglicky
ABILITY schopnosť, po anglicky
ABILITY spôsobilosť, po anglicky