Výsledky vyhľadávania pre táto kniž

CHRABRÝ statočný, udatný, smelý, hrdinský (kniž.)
RELIKT pozostatok (kniž.), pozostatok zo starších čias (kniž.)
RYTIER šľachetný, statočný muž (kniž.)