Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre tón hud stup

KVARTA štvrtá trieda osemročných stredných škôl, v hudbe štvrtý stupeň diatonickej stupnice, interval, v ktorom tento stupeň tvorí vyšší tón
KVINTA piata trieda osemročných stredných škôl, v hudbe piaty stupeň diatonickej stupnice, interval, v ktorom tento stupeň tvorí vyšší tón
LAUF rýchly sled tónov nasledujúcich v stupnici za sebou (hud.)
LAUF slangové označenie hlavne streľnej zbrane, v hudbe rýchly sled tónov nasledujúcich v stupnici za sebou
MOL mäkká tónina, mäkká hudobná stupnica
PENTATONIKA päťtónová stupnica, hudobná sústava používajúca päť tónov v oktáve
SEKUNDA šesťdesiatina minúty, základná fyzikálna jednotka času, druhá trieda osemročných stredných škôl, druhý stupeň diatonickej hud. stupnice, interval medzi susednými tónmi
TEMPERATÚRA stupeň tepla, teplota, typ ladenia hudobného nástroja spočívajúci v rozdelení oktávy na dvanásť rovnakých poltónov