Výsledky vyhľadávania pre týz

ADVENT obdobie 4 týždňov pred Vianocami
ADVENT štvortýždňové obdobie pred Vianocami
BÁJEČNÁ ŽENA slovenský týždenník
BÁJEČNÁ ŽENA slovenský ženský týždenník
BÁJEČNÁŽENA slovenský týždenník
BIELA SOBOTA časť veľkonočného týždňa
CELL biologický dvojtýždenník
ČAS PRE MŇA slovenský týždenník
ČASPREMŇA slovenský týždenník
DEŇ časová jednotka, časť týždňa
DNI časti týždňov
EFEMÉRA bylina, kotrá žije len niekoľko týždňov, a ktorej nadzemná časť po odkvitnutí a dozretí semien rýchlo hynie (bot.)
EMMA slovenský týždenník
EOS týždenník zväzu American Geophysical Union
EVA slovenský týždenník
HEMOPTOE vykašliavanie krvi z pľúc ako chorobný príznak, chŕlenie krvi, hemoptýza
CHVÍĽKA PRE TEBA slovenský týždenník
KT Kultúrny týždenník (skr.)
MARKÍZA slovenský týždenník
MAXI slovenský týždenník
NEDEĽA víkendový deň, sviatočný deň v týždni
PAŠIE časť evanjélií opisujúca poslednú večeru, zatknutie a súdenie Krista, jeho smrť a pohreb, pri katolíckych bohoslužbách sa čítajú alebo spievajú počas veľkonočného týždňa
PIATOK deň v týždni
PONDELOK deň v týždni
REBECCA slovenský týždenník