Výsledky vyhľadávania pre taj ja

ALEGÓRIA inotaj, symbolické, obrazné vyjadrenie
ALEGÓRIA obrazné vyjadrenie myšlienky, inotaj
BRETSCHNEIDER tajný policajt z Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
CUELLAR peruánsky diplomat, politik a v rokoch 1982 až 1991 5. generálny tajomník OSN, tiež Cuéllar (Javier Pérez de, *1920)
HERMELÍN kožušina z hranostaja, mäkký syr s bielou plesňou na povrchu
INDETERMINIZMUS učenie o nezávislosti ľudskej vôle, názor odmietajúci všeobecnú príčinnosť, napr. aj popierajúci zákonitosti prírodného vývoja
KAKAPO novozélandský nelietajúci nočný papagáj, papagáj soví, druh papagája
KALMYK obyvateľ Altaja
LATENCIA skrytosť neprejavenosť utajenosť
LATENTNÝ skrytý, neprejavujúci sa navonok, utajený