Výsledky vyhľadávania pre tak ak, na sposob

INAK onak, inakšie, nie tak, odlišne, iným spôsobom