Výsledky vyhľadávania pre tak isto z lat

DANA Slnkobohyňa. Jej spojitosť so slnkom je v jej zjave (zlaté vlasy, biele telo) a takisto v jazdí na zlatom vozíku (častá metafora slnka u Slovanov)
ITEM rovnako, práve tak, tiež, taktiež, tak isto, po latinsky