Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre tak to je

ARCHÍV zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely, budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená
ATRAKTOR hmotný objekt v kozme, ktorý sa správa tak, akoby sa v ňom nič nenachádzalo, ale pritom sa správa ako obrovská neviditeľná hmota
BARBECUE ražeň na opekanie mäsa, stravovacie zariadenie, kde sa jedlá pripravujú na rošte alebo na ražni, jedlo takto pripravené
C´EST LA VIE to je život, taký je život, tak to už chodí
DANA Slnkobohyňa. Jej spojitosť so slnkom je v jej zjave (zlaté vlasy, biele telo) a takisto v jazdí na zlatom vozíku (častá metafora slnka u Slovanov)
DUPLEX BLOCK model motocykla JAWA 250 (1939), dvojtakt - jednovalec, prevodovka v jednom bloke s motorom
FUGU jedovatá ryba z čeľade štvorzubcovitých, väčšina obsahuje silné dávky tetrodotoxínu – jedu (hlavne v pečeni, pohlavných orgánoch a koži), ktorý blokuje prenos nervových impulzov, a tak dochádza k ochrnutiu svalových oblastí.
HABITUS súbor takých vonkajších znakov rastlín, ktorý je podmienený prispôsobovaním sa prostrediu a dedičnými vlohami (bot.)
HÉRODOT taktiež Hérodotos, Hérodotus, Herodot - grécky historik a filozof dejín, otec dejepisu (okolo 484-430 pred Kr.)
HOMOMORFIZMUS vzťah medzi dvomi systémami, medzi ktorými existuje také zobrazenie, že každému prvku prvého systému možno priradiť práve jeden prvok druhého systému (log.)