Výsledky vyhľadávania pre tam nar

HEN tam (nár.)
HENO tam (nár.)
ONERÓZNY obtiažny, náročný, ťažký, obťažkaný povinnosťami
TAMO tam (nár.)
TAMO tam (náreč.)
TAMOK tam (nár.)