Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre tam napr.

BIOKATALYZÁTOR látka vznikajúca v živých organizmoch, ktorá riadi biochemické reakcie, napr. hormóny, vitamíny a pod.
CYKLÓN ničivý vietor s dažďom nad horúcimi oblasťami Zeme, odstredivý odlučovač valcovitého tvaru, napr. vo vysavači
IMMUNITAS v starovekom Ríme oslobodenie od občianskych (napr. Daňových) povinností udeľované sirotám a vdovám
KONKORDÁCIA súhlas, zhoda, abecedný zoznam aj so slovne zhodnými miestami jednej alebo viacerých kníh, výskyt rovnakých znakov u dvoch rozličných organizmov, napr. u dvojčiat, v geológii súhlasné uloženie vrstiev dvoch rôzne starých súvrství, v hudbe konsonujúci troj
MEDZIPLANETÁRNY jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi planétami, napr. medziplanetárny let
METALOID prvok s vlastnosťami kovov aj nekovov, napr. arzén, polokov (zastar.)
PER OS podávaný ústami, napr. liek, ústne
PERORÁLNY podávaný ústami napr. liek
POLYVITAMÍNOVÝ obsahujúci niekoľko vitamínov, napr. Polyvitamínový prípravok