Výsledky vyhľadávania pre tara

ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS vrchná platňa oltára
ABAS stará iranská jednotka hmotnosti pre perly
ABAZ stará perzská strieborná minca
ABBÁSÍ stará jednotka hmotnosti v niektorých islamských krajinách
ABRA stará marocká objemová miera
AC Antigua a Barbuda - zastaralá skr. NATO
AČÁ stará mongolská jednotka objemu
ADARME stará španielska jednotka hmotnosti