Výsledky vyhľadávania pre tara (hovor.)

BABA stará žena (hovor.), haruľa
BALÁCHAŤ balamutiť drístať (hovor.) klamať miasť tárať trepať (hovor.) zavádzať
KALAMAJKA nepríjemnosť, oštara, opletačky (hovor.) (expr.)
KECÁ tára (hovor.)
KECAL táral (hovor.)
KECAŤ tárať (hovor.)
NETREP netáraj (hovor.)
STARINA stará vec (hovor.)
STARKÁ stará mama (hovor.)