Výsledky vyhľadávania pre tarom

ABAK abeceda v starom Egypte
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ADAMOV samotu pri českom Starom Měste v okrese Šumperk
ADONAI boh v Starom zákone
ADONAI Boh v Starom zákone 
ADONAI označenie boha v Starom zákone
AGORA ľudové zhromaždenie v starom grécku
AMFITEÁTER staroveké antické kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov, spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru, polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom
AS hmotnostná jednotka v starom ríme
BES jednotka hmotnosti v starom Ríme, približne 220 gramov alebo 1 kg
CIBÓRIUM strieška nad oltárom nesená štyrmi stĺpmi, baldachýn, liturgickánádoba z drahého kovu na nohe a s vekom na uchovávanie hostií
DÉMODÉ vyšlý z módy, staromódny, nemoderný
DIAK staroruský kniežací pisár, úradník v starom Rusku
DRUŽSTEVNÍCI farmári po starom
EDIL vysoký úradník v starom Ríme
EKECHEIRIA v starom Grécku prímerie v dobe konania olympijských hier
ÉLI kňaz v Starom zákone
ELOHIM Jehova v Starom zákone
EMPORA priestor nad bočnými loďami alebo oltárom v kostole, tribúna
FORMIAN druh vína v starom Ríme
GENESIS v Starom zákone tzv. prvá kniha Mojžišova obsahujúca mýtus o stvorení sveta
GENEZIS v Starom zákone tzv. prvá kniha Mojžišova
HELIKÓN sídlo múz s oltárom Zeva
CHONTAMENTI boh, ktorého uctievali v starom Egypte
IMBREVIATÚRA protokol o právnom vybavení vykonaný verejným notárom podľa konceptu listiny