Výsledky vyhľadávania pre tarom

ABAK abeceda v starom Egypte
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ADAMOV samotu pri českom Starom Měste v okrese Šumperk
ADONAI boh v Starom zákone
ADONAI Boh v Starom zákone 
ADONAI označenie boha v Starom zákone
AGORA ľudové zhromaždenie v starom grécku
AMFITEÁTER staroveké antické kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov, spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru, polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom
AS hmotnostná jednotka v starom ríme
BES jednotka hmotnosti v starom Ríme, približne 220 gramov alebo 1 kg