Výsledky vyhľadávania pre tavy

ADENOVÍRY živočíšne vírusy vyvolávajúce infekčné choroby, najčastejšie dýchacej sústavy
AGROKOMPLEX názov každoročnej poľnohospodárskej výstavy v Nitre
ACHÝLIA nedostatok žalúdočnej šťavy, zastavenie jej vylučovania
ALENAAMARTA postavy zábavného seriálu rádia HEY
AMIEL otec biblickej postavy Betsabe - manželky kráľa Dávida a starý otec kráľa Šalamúna, i Eliam
ANÓMIA stav rozkladu sústavy individuálnych a spoločenských hodnôt, neschopnosť spomenúť si na mená ľudí alebo názvy vecí
APERCIPOVAŤ osvojovať si predstavy, vnímať vonkajšie aj vnútorné predstavy
APERTÚRA otvorenie, otvor, veľkosť otvoru optickej sústavy, otvorené miesto v tele, vchod, východ
APOSTROFA oslovenie neprítomnej osoby, literárnej postavy a pod.
ARANŽÉR úpravca výkladu alebo výstavy, upravovateľ napr. hudby, usporiadateľ, organizátor podujatí