Výsledky vyhľadávania pre tazil

DOLOVAL ťažil uhlie
OŤAŽIL zaťažil
SŤAŽIL priťažil
SÚPERIL sútažil
SÚPERILA sútažila
SÚPERILI sútažili
ZDANIL zaťažil daňami
ZDANILA zaťažila daňami
ZDANILI zaťažili daňami
ZDANILO zaťažilo daňami