Výsledky vyhľadávania pre tazko expresivne

DRI ťažko pracuj (expr.)
DRI SA ťažko rob, expr.
LOPOTIL SA ťažko pracoval (expr.)
LOPOTIŤ ťažko pracovať (expr.)
MAKALA ťažko pracovala (expr.)
OBIDA ťažkosť (expr.)
OŠTARA nepríjemnosť, ťažkosť, opletačka, mrzutosť (expr.)
ROBOTIŤ ťažko pracovať (expr.)
TIAPAL hlučne a ťažko kráčal (expr.)