Výsledky vyhľadávania pre tazu

BUZERANT slangový výraz pre homosexuála alebo pre človeka, ktorý otravuje, zabŕda, obťažuje, sekíruje
EKOFARMA hospodári spôsobom blízkym prirodzenému stavu, nezaťažujúcim prírodu, vyrába bioprodukty
HYPOCHONDER človek sťažujúci sa na domnelú chorobu
IMPORTÚNNY nevhodný, ťažký, obťažujúci
MOSKYTIÉRA ochranná sieť proti moskytom a inému obťažujúcemu hmyzu
ŤAŽKOSŤ čo sťažuje priebeh, fungovanie, nepríjemnosť
TÚRUJ preťažuj (hovor.)