Výsledky vyhľadávania pre te lúr

ALTAIT biely kockový nerast, telurid olovnatý
ARF Acute Renal Failure
ARF Acute Renal Failure (skr.)
HESSIT telurid striebra
KOLORADOIT telurid ortuti nerast
KYANIZÁCIA ochrana dreva máčaním v roztoku sublimátu chloridu ortutnatého, hydrometalurgický spôsob získavania drahých kovov lúhovaním rudniny alebo flotačných koncentrátov
POSTMODERNIZMUS prístup ku svetu a poňatie skutočnosti aj poznania ako neredukovateľnej plurality a preto odmietajúci univerzálny výklad
SYLVANIT nerast zo skupiny teluridov
TE telúr (zn.)
TELÁN telúrovodík