Výsledky vyhľadávania pre technické k o

AGROTECHNIKA technické opatrenia na zabezpečenie úspešnej poľnohospodárskej výroby
AGROTECHNIKA technické opatrenia na zaistenie úspešnej poľnohospodárskej výroby
AMBIENT prostredie, syntezátorová hudba využívajúca prírodné alebo technické zvuky
AUTOREGULÁCIA spôsob, akým si živé organizmy riadia svoje základné životné procesy, schopnosť technického zariadenia automaticky prispôsobiť činnosť prístrojov zmenám podmienok
BALNEOTECHNIKA odbor balneológie zameraný na technické vybavenie kúpeľov
BEZ Bratislavské elektrotechnické závody (skr.)
ČTTZ čata tylového a technického zabezpečenia (skr.)
DAN majstrovský stupeň technickej vyspelosti v džude
FÚU Fakulta úžitkových umení Technickej univerzity
HARDWARE technické vybavenie počítača a súložníc