Výsledky vyhľadávania pre tekutina

ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ACETÓN organické rozpúšťadlo, propanón, bezfarebná horľavá tekutina
AKROLEÍN zapáchajúca bezfarebná tekutina aldehyd
ALBUMEN lepkavá tekutina obsahujúca bielkoviny, bielok
ANILÍN surovina na výrobu farbív, olejnatá jedovatá tekutina, aminobenzén
ATRAMENT farebná tekutina na písanie
BREČKA špinavá tekutina
CMAR tekutina po zmútení masla
CMAR tekutina z mlieka
DECHT impregnačná tekutina, tér
ECT extracelulárna tekutina (skr.)
ÉTER narkotikum, ľahko prchavá tekutina, narkotizačný prostriedok (lek.)
FILTRÁT prefiltrovaná tekutina
HALOTAN tekutina používaná na inhalačnú narkózu
HEMOLYMFA krvná tekutina v tele bezstavovcov
HUMORÁLNY súvisiaci so šťavami, tekutinami v organizme
KRV červená tekutina, obsah ciev a žíl
KRV najvzácnejšia tekutina
KRV tekutina v tele
KRV tekutina v žilách
KRVNÁ PLAZMA tekutina obsahujúca krvné bielkoviny
KRVNÁPLAZMA tekutina obsahujúca krvné bielkoviny
KVAPALINA tekutina
LIEH alkohol, horľavá tekutina
LOCHIA tekutina vytekajúca po pôrode z maternice, očistka šestonedielok