Výsledky vyhľadávania pre telefónia

RÁDIOTELEKOMUNIKÁCIE súhrnné označenie všetkých spojových prostriedkov využívajúcich elektromagnetické vlny (rozhlas, televízia, rádiotelefónia, rádiotelegrafia a pod.)