Výsledky vyhľadávania pre telefon skratka

ATU automatický telefónny uzol (skr.)
ATZ automatická telefónna ústredňa (nemecká skr.)
ATZ Automatische Telefon-Zentrale (skr.)
CNG Comfort Noise Generation, umelo vytvorený šum pri mobilnom telefonovaní (angl. skr.)
CT Cordless Telephone, bezšnúrové telefóny (angl.skr.)
ČT číslo telefónu (skr.)
MOS Mean Opinion Score, číslené meradlo vnímanej kvality telefonického spojenia (angl.skr.)
MTO miestny telefónny obvod (skr.)
NMT Nordic Mobile Telephone, nordický mobilný telefón (skr.)
RT rádiotelefón (skr.)