Výsledky vyhľadávania pre telefonoval hovor

VOLAL telefonoval (hovor.)
VOLALA telefonovala (hovor.)
VOLALO telefonovalo (hovor.)
ZAVOLAL zatelefonoval (hovor.)