Výsledky vyhľadávania pre telegraf

BUG mechanický telegrafický kľúč
ET elektrický telegraf (skr.)
GERIK československý vojak, telegrafista a kolaborant (Viliam, 1920-1947)
ITT medzinárodná telefónna a telegrafná spoločnosť (International Telephone and Telegraph Corporation)
MORSE americký vynálezca morzeovky, telegrafu, maliar portrétov a historických scén (Samuel, 1791 – 1872)
MORSE vynálezca telegrafu
MORZEOVKA zvláštny druh telegrafnej abecedy a čísloviek z kombinácie bodiek a čiarok podľa vynálezcu morseho
MURGAŠ slovenský vynálezca, priekopník bezdrôtovej telegrafie (Jozef, 1864-1929)
RÁDIOTELEKOMUNIKÁCIE súhrnné označenie všetkých spojových prostriedkov využívajúcich elektromagnetické vlny (rozhlas, televízia, rádiotelefónia, rádiotelegrafia a pod.)
SIMPLEX jednoduché, nezložené slovo, spôsob telegrafného prenosu striedavo oboma smermi, textilný stroj na výrobu osnovnej obojlícnej pleteniny