Výsledky vyhľadávania pre telekom skr

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (skr.), Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií (angl. skr.)
DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications, rozšírené digitálne bezšnúrové telekomunikácie (angl. skr.)
ETS European Telecommunication Standard, európska telekomunikačná norma (angl.skr.)
MDPTSR Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (skr.)
MDPTSR Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (skr.)
PTT francúzska Poštová a telekomunikačná spoločnosť, skr.
UMTS Universal Mobile Telecommunication System, univerzálny mobilný telekomunikačný systém (skr.)
UMTS Universal Mobile Telecommunications System, univerzálny pohyblivý telekomunikačný systém (angl.skr.)
UTI Union des Télécommunications Internationales, Medzinárodná telekomunikačná únia (skr.)