Výsledky vyhľadávania pre teleso geol

BATOLIT vyvreté teleso (geol.)
ŠOŠOVKA ploché ložiskové alebo horninové teleso (geol., ban.)