Výsledky vyhľadávania pre telo

AAB Association of Aircraft Brokers, Združenie sprostredkovateľov v leteckej doprave (angl.skr.)
ABÁJA čierny plášť zakrývajúci celé telo, nosia ho ženy v moslimských krajinách (v krajinách Orientu)
ABSCES telová dutina vyplnená hlienom alebo hnisom, hnisavé skvapalnenie tkaniva, hľuza, hnisavé ložisko, ložisko hnisu (lek.)
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, zanechanie majetku majiteľom
ABSENTIZMUS zanechanie majetkov majiteľom (hist.)
ABSENTIZMUS zanechanie majetku majiteľom
ADJUTANT dôstojník podriadený vyššiemu veliteľovi, pobočník
ADL Asociácia dodávateľov liekov (skr.)
AETON sieť hotelov
AGATÓN otočný záves telocvičných kruhov