Výsledky vyhľadávania pre telo vědec

ANATÓM telovedec (lek.)
POLANYI anglický filozof a vedec, jeden zo zakladateľov postpozitivizmu (Michael, 1891-1976)
TRUBECKOJ ruský jazykovedec, tvorca fonologickej teórie, jeden z hlavných predstaviteľov štrukturalizmu (Nikolaj Sergejevič, 1890-1938)