Výsledky vyhľadávania pre teluru

TELURID zlúčenina telúru s kovmi, soľ kyseliny telúrovodíkovej