Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre tempo hudobne

ANDANTE pomaly, voľným tempom (hud.)
DARE udávať tempo (hud.)
ISTESSO v hudbe: rovnako, to isté (tempo) (hud.)
LENTANDO spomalene, zdĺhavo, spomaleným tempom (hud.)
MODERATO mierne, miernym tempom (hud.)
SCHERZO rýchle tempo (hud.)
STESSO tým istým tempom (hud.)