Výsledky vyhľadávania pre testovat

NAMIETAŤ protestovať, ohradzovať sa, vyjadrovať nesúhlas, mať námietky, protirečiť
PROBEN testovať po nemecky
TESTEN testovať, po nemecky
VETOVAŤ protestovať vyslovením veta