Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre textu

ADNOTÁCIA vysvetlivka, poznámka k textu
ANOTÁCIA predbežné oznámenie o nejakom diele alebo činnosti, stručná charakteristika literárneho diela pre propagačné alebo knihovnícke účely, pripájanie poznámok k textu
ANOTOVAŤ pripájať poznámky ku textu
APRETÚRA apretovanie - konečná úprava textu, výrobku
ARCHETYP pôvodné znenie textu, pravzor, pôvodný typ, pôvodná podoba, výchovou a kultúrou odovzdávaný a preberaný vzor
ATETÉZA prehlásenie časti textu alebo celého diela za neplatné
ATRIBÚCIA pripisovanie významu objektu alebo situácii, určenie autorstva anonymného diela, overenie pravosti, pôvodnosť textu
ČÍTAŤ vnímať zrakom zmysel textu
DEKLAMÁCIA recitácia, prednes, napr. vyhlásenia alebo básne, spev s dôrazom na rytmiku textu alebo slova, krasorečnenie
DELEATUR nech je vypustené, vyškrtnuté (korektúrne znamienko pre zrušenie časti textu)