Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre tiam

ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
AD NOTAM na vedomie, i ad notiam
ADAPTÍVNY prispôsobujúci sa podmienkam, daným okolnostiam
AHINSÁ princíp východných náboženstiev o neubližovaní živým bytostiam (aj ÁHINSA)
AHINSA, ÁHINSA princíp východných náboženstiev o neubližovaní živým bytostiam, náboženská zásada neubližovania
ANEURIUM aneurín, vitamín B1 (starší názov tiamínu), med.
ANTIPATIA odpor alebo nechuť k určitým osobám, veciam alebo činnostiam
BECKENBAUER nemecký futbalista tréner a manažér prezývaný der Kaiser (cisár) kvôli svojmu skvelému hernému štýlu svojim vodcovským schopnostiam a dominancii na ihrisku (Franz *1945)
LAVÍROVAŤ kolísať, pohybovať sa medzi dvomi krajnými bodmi, prispôsobovať sa okolnostiam, vo výtvarnom umení rozmývať nanesenú farbu
MOMMSEN nemecký historik a politik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1903 ako vôbec druhý nositeľ tejto ceny, patrí k najvýznamnejším osobnostiam antickej historiografie (Theodor, 1817-1903)