Výsledky vyhľadávania pre ticho

ALEUTY súostrovie v Tichom oceáne
AMBIVALENTNÝ reagujúci v protichodných citových alebo vôľových postojoch vzhľadom na určitú osobu alebo predmet, orientovaný na dve strany, nerozhodný
ANI MUK ticho, pst
ANTAGONICKÝ nezmieriteľne nepriateľský, protichodný
ANTAGONISTICKÝ nepriateľský, protichodný, antagonický
ANTAGONIZMUS nezmieriteľný, protiklad, protichodnosť, rozpor
ANZUS Tichomorský bezpečnostný pakt
AOMEN tichomorský ostrov
APEC Asian-Pacific Economic Cooperation, Ázijsko-tichomorská spolupráca (angl.skr.)
APIA ostrov v Tichom oceáne