Výsledky vyhľadávania pre tisícin

GRAM jednotka hmotnosti, tisícina kilogramu, značka g
MILI predpona s významom tisícina
MILIAMPÉR tisícina ampéra značka mA
MILIBAR tisícina baru
MILIGRAM tisícina gramu značka mg
MILIMETER tisícina metra značka mm
MILINEWTON tisícina newtonu značka mN
MILIOHM tisícina ohmu značka mż
MILISEKUNDA tisícina sekundy
MILIVOLT tisícina voltu značka mV